Cookies

Cookies på di.se

LiteBilligare.se använder så kallade cookies eller kakor när du besöker den här webbplatsen. En cookie är en textbaserad datafil som lagras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Cookien kan innehålla information om inloggningar och inställningar. LiteBilligare.se använder såväl egna cookies som tredjepartscookies.

Cookien hjälper LiteBilligare.se att redovisa korrekt besöksstatistik, vilket är viktigt för våra annonsörer. Cookien hjälper också annonssystemen att hålla reda på vilka annonser som exponerats för en viss webbläsare. För besökaren på LiteBilligare.se innebär det att antalet annonsexponeringar begränsas till antalet.

Informationen i cookien ger också uppgifter om hur användare tillgodogör sig webbplatserna LiteBilligare.se. Den statistik som samlas in behandlas i aggregerad form i syfte att förbättra webbplatsen och dess tjänster.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare. Hur du går till väga finns beskrivet på webbläsaren hjälpsidor. Men om du väljer att förhindra lagring av cookies kan du inte använda delar av LiteBilligare.se. Vissa funktioner och tjänster kommer inte att fungera korrekt.

Cookien lagras under den tid du är ansluten till den aktuella tjänsten, eller under så lång tid uppgifterna erfordras för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen har ytterligare information om cookies på sin webbplats. Har du som användare frågor om hur Di.se använder cookies, kontakta [email protected].